Din BoStøtte

Din BoStøtte tilbyder respektfuld kontakt og hjælp til mennesker med autisme og ADHD og evt. comorbide tilstande. Støtten kan være aflastende eller med et udviklingsperspektiv for øje. Det kan være praktisk støtte i dagligdagen eller rådgivning.
 
Måske du gerne vil supplere den støtte, du modtager fra det offentlige med privat støtte eller rådgivning. Støtte og rådgivning  kan ske i samarbejde med pårørende eller andre samarbejdspartenere.
 
Som udgangspunkt tilbyder jeg bostøtte og rådgivning til mennesker  med Autisme og/eller ADD/ADHD boende i Favrskov samt Randers.
 

Hvad kan Din BoStøtte hjælpe dig med:

  • Støtte i hjemmet
  • Hjælp til at skabe overblik
  • Strukturere hverdagen
  • Kontakt til det offentlige
  • Ledsagelse til møder og aftaler
  • Lettere Rengøring og oprydning
  • Tøjvask, indkøb, medicin dosering m.m.
  • Hjælp til IT og tekniske problemer
  • Mange andre opgaver, der kan opstå i livet
Bemærk: Ud over praktisk støtte i hjemmet, kan jeg yde rådgivning, mentor støtte og hjemmevejledning til mennesker med Autisme spektrum forstyrrelse, ADHD og ADD. 
 
Rådgivning til mennesker med Autisme, ADD og ADHD og evt. deres pårørende. Jeg rådgiver i handicapforståelse og pædagogiske tiltag, der kan hjælpe i dagligdagen.
 
Hjemmevejledning handler om støtte til at få struktur på hverdagen og opnå træning og færdigheder i almindelig daglig livsførelse.

Mentorstøtte handler bl.a. om at styrke dine sociale kompetencer, så du nemmere kan begå dig i samfundet. Mentorstøtte er også en mulighed for at opnå større selvforståelse og handicap-forståelse.

Hvad koster det at få BoStøtte:

Pris:
Timepris: kr. 395,00 incl. moms
 
Du er velkommen til at kontakte mig for at få et tilbud på en opgave.
 
Den mindste enhed der afregnes i er ½ time
 
Kørsel:
Er der brug for kørsel i forbindelse med f.eks. indkøb, ledsagelse til møde eller læge m.m. afregnes der kr. 5,00 pr. kørte kilometer ud over timelprisen.
 
I forbindelse med kørsel til opgaver, der ligger ud over en afstand af 10 kilometer fra vores addresse i Hadsten, afregnes der kr. 5,00 pr. kørte kilometer ud over de 10 kilometer.
Din Bostøtte | CVR: 25163001 | Skovvvej 6, 8370 Hadsten - Danmark | Tlf.: 93 86 54 54