Din BoStøtte

Har du, eller en af dine nærmeste, brug for ekstra hjælp til nogle af de praktiske ting, der skal gøres i hverdagen, kan du kontakte mig.
 
Jeg kan tilbyde bostøtte i hverdagen, hvor det kniber med selv at overkomme det. Der kan indgås faste aftaler om regelmæssige besøg, eller jeg kan tilkaldes til Ad-hoc opgaver.
 
Din BoStøtte tilbyder respektfuld kontakt og hjælp til mennesker med autisme og ADHD og evt. comorbide tilstande. Støtten kan være aflastende eller med et udviklingsperspektiv for øje. 
 
Måske du gerne vil supplere den støtte, du modtager fra det offentlige med privat støtte, du selv er herre over. Støtten kan ske i samarbejde med pårørende eller andre samarbejdspartenere.
 
Som udgangspunkt tilbyder jeg bostøtte til mennesker  med psykisk handicap boende i Hadsten, Hinnerup, Hammel samt Randers.
 

Hvad kan Din BoStøtte hjælpe dig med:

  • Støtte i hjemmet
  • Hjælp til at skabe overblik
  • Strukturere hverdagen
  • Kontakt til det offentlige
  • Ledsagelse til møder og aftaler
  • Ledsagelse til oplevelser
  • Lettere Rengøring og oprydning
  • Tøjvask, indkøb, medicin dosering m.m.
  • Hjælp til IT og tekniske problemer
  • Mange andre opgaver, der kan opstå i livet
Bemærk: Ud over praktisk støtte i hjemmet, kan jeg yde mentor støtte og hjemmevejledning til mennesker med Autisme spektrum forstyrrelse, ADHD og ADD. 
 
Hjemmevejledning handler om støtte til at få struktur på hverdagen og opnå træning og færdigheder i almindelig daglig livsførelse.

Mentorstøtte handler bl.a. om at styrke dine sociale kompetencer, så du nemmere kan begå dig i samfundet. Mentorstøtte er også en mulighed for at opnå større selvforståelse og handicap-forståelse.

Hvad koster det at få BoStøtte:

Jeg afregner som udgangspunkt bostøtte i moduler af 50 min. 
 
Pris:
Timepris: kr. 250,00 incl. moms
 
Du er velkommen til at kontakte mig for at få et tilbud på en opgave.
 
Den mindste enhed der afregnes i er ½ modul.
 
Kørsel:
Er der brug for kørsel i forbindelse med f.eks. indkøb, ledsagelse til møde eller læge m.m. afregnes der kr. 5,00 pr. kørte kilometer ud over modulprisen.
 
I forbindelse med kørsel til opgaver, der ligger ud over en afstand af 10 kilometer fra vores addresse i Hadsten, afregnes der kr. 5,00 pr. kørte kilometer ud over de 10 kilometer.
Din Bostøtte | CVR: 25163001 | Skovvvej 6, 8370 Hadsten - Danmark | Tlf.: 93 86 54 54